Regulamin korzystania z serwisu Januszolot.pl :


1) Serwis redakcyjny Januszolot.pl nie jest biurem podróży i nie ponosi odpowiedzialności za realizację usług związanych z podróżami, które prezentujemy w gotowych zestawieniach.

2) Serwis Januszolot.pl nie ma wpływu na ustalanie i zarządzanie cenami lotów, noclegów prezentowanych jako oferta podróży.

3) Prezentowane opcje podróżowania uwzględniające ceny lotów jak i noclegów są oferowane przez niezależne od naszego portalu linie lotnicze, hotele, biura podróży czy też organizatorów turystyki jak osób trzecich.

4) Januszolot.pl ułatwia swoim użytkownikom dokonywanie rezerwacji ( poprzez wyszukiwanie ofert u niezależnych linii lotniczych, hoteli, biur podróży) jednak nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika i dokonanymi przez niego rezerwacjami.

5) Dokonując rezerwacji prezentowanych ofert turystycznych użytkownik jest zobowiązany przeczytać jak i zrozumieć warunki rezerwacji prezentowane przez "Dostawcę produktu" zanim ukończy dokonywanie przez siebie rezerwację.

6) "Dostawca produktu" to niezależni usługodawcy na rynku turystycznym tacy jak : linie lotnicze, biura podróży, hotele, osoby trzecie. Serwis Januszolot.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za produkty jak i warunki sprzedawane przez " Dostawcę produktu".

7) Januszlot.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie uzgodnienia jakie odbywają się pomiędzy użytkownikiem portalu a "dostawcą produktu" jak i osobami trzecimi, z usług, których użytkownik skorzystał dokonując wszelkich rezerwacji.

8) W przypadku problemów z rezerwacją, jaką dokonał użytkownik, jest on zobowiązany do rozwiązania problemu bezpośrednio z "dostawcą produktu" lub osobą trzecią, u których została dokonana lub zakupiona rezerwacja.

9) W przypadku wszelkich zadośćuczynień, zwrotu pieniędzy jak i reklamacji użytkownik portalu januszolot.pl jest zobowiązany do kontaktu z "dostawcą produktu" lub osobą trzecią, u których została zakupiona lub dokonana rezerwacja.

10) Januszolot.pl zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie treści materiałów reklamowych, które podczas korzystania z serwisu może zobaczyć użytkownik portalu.

11) Januszolot.pl nie gromadzi danych osobowych użytkowników, gdyż jest tylko pośrednikiem sprzedaży ofert turystycznych. Wszelkie dane osobowe gromadzi "dostawca produktu", u którego użytkownik dokonał rezerwacji.

12) W wyniku naruszenia wyżej wymienionych warunków użytkowania portalu januszolot.pl użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec nas za wszelkie : roszczenia, postępowania, działania, szkody, straty jak i wydatki poniesione przez nas.

13) Korzystanie z usług dostępnych na stronie Januszolot.pl odbywa się tylko i wyłącznie (całkowicie) na własne ryzyko użytkownika. Nie składamy żadnych oświadczeń jak i gwarancji, że prezentowane na naszej stronie usługi są aktualne, dostępne, kompletne, bezpieczne, spełniające wszelkie oczekiwania użytkownika.

14) Serwis Januszolot.pl nie udziela żadnej gwarancji, iż prezentowane oferty są wolne od wirusów jak i szkodliwego oprogramowania czy usterek.